Now Reading
Regulament oficial MIDOCARavana Serviciilor Secrete si Complete

Regulament oficial MIDOCARavana Serviciilor Secrete si Complete

06.10.2011


Art. 1 – ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promoţionale “MIDOCARavana Serviciilor Complete şi Secrete Volkswagen” (denumită în continuare “Concursul”) este SC MIDOCAR SRL , cu sediul în Bucureşti, Şos. Odăi 219-225, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub Nr. J40/7349/2002, Cod de Înregistrare Fiscală RO 4992254, denumit în continuare “Organizatorul”.

Art. 2 – DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI
Campania promoţională – „MIDOCARavana Serviciilor Complete şi Secrete Volkswagen” – se va desfăşura în perioada 06.10.2011 – 04.11.2011 în următoarele locaţii:

1. Militari Shopping – parcare – 06.10.2011
2. Anchor Plaza – parcarea Bucuresti Mall – 07.10.2011
3. Anchor Plaza – parcarea Plaza Romania– 08.10.2011

Art. 3 – DREPTUL DE PARTICIPARE
La promoţia „MIDOCARavana Serviciilor Complete şi Secrete Volkswagen” are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații Agentiei Creative Ideas SRL, ale celorlalte companii implicate în organizarea și desfășurarea micro-campaniei “MIDOCARavana Serviciilor Secrete si Complete Volkswagen”, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4. – PARTENERII CAMPANIEI
Partenerii promoţiei „MIDOCARavana Serviciilor Complete şi Secrete Volksawgen” sunt Prestigio, prin ASBIS Romania SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5587/1998, CUI RO10656216, şi Hotel REX Tulcea, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr J36/120/1992, CUI 2367594.

Art. 5 – PREMIILE PROMOŢIEI

A. Midocar oferă:

– 100 Jucării Beetle Antistres
– 100 Căni Termos Auto
– 100 Cuţite Elveţtiene
– 100 Cărţi Istora Volkswagen – Povestea unei pasiuni
– 100 Kituri Blue Motion
– 10 tricouri Polo

B. Prestigio oferă
– 3 GPS Prestigio GeoVision-5120
– 3 eBook Reader Prestigio
– 4 HDD Prestigio Data Safe

C. Prestigio oferă suplimentar pentru concursul de pe Facebook
– 3 Tablete MultiPad PMP7070

D. Midocar oferă la sfârşitul campaniei
– Un test-drive prelungit (în week-end) cu un model Volkswagen, stabilit ulterior de Organizator

E. Hotel Rex Tulcea oferă
– Un sejur (cazare+masă) pentru 2 persoane în luna noiembrie, concomitent cu test-drive-ul prelungit oferit de Midocar (prevăzut la Art. 4, litera D)

Art. 6 – MECANISMUL PROMOŢIEI ŞI ACORDAREA PREMIILOR
1. Premiile prevăzute în Art. 5, punctele A şi B se acordă aleatoriu în urma răspunsurilor date de participanţi unui chestionar de 8 întrebări, implementat pe tabletele Prestigio ale promoterilor, astfel:
La sfârşitul celor 8 întrebări, sistemul va alege aleatoriu, la noroc, unul dintre premiile puse la dispoziţie de Organizatori, specificate în Art 5., punctele A şi B.

Premiile vor fi înmânate de către promoteri.
În cazul în care participanţii nu şi-au ridicat premiile în seara în care au şi câştigat, ele vor putea fi ridicate de la sediul Creative Ideas, aflat pe Aleea Negru Vodă, Nr. 4, Bl. C3A, Sc. 3, Et. 3, Sector 3, Bucureşti.

2. Concursul pentru premiul prevăzut în Art. 5, punctul C, se desfăşoară în perioada 10 – 14 octombrie 2011 exclusiv în mediul online şi are următorul mecanism de participare:
Participanţii trebuie să conceapa un text creativ legat de Produsul Participant, în care să folosească obligaroriu cuvintele-cheie pe care Organizatorii i le vor pune la dispoziţie odată cu anunţarea Concursului in secţiunea Notes de pe pagina de Facebook Midocar (www.facebook.com/MIDOCARpage)
Pentru a participa la acest Concurs, participanții trebuie să fie fani ai paginii de Facebook Midocar. Textul creativ va fi scris sub forma de reply la entry-ul din Notes al Organizatorului MIDOCAR şi trebuie să se încadreze în maxim 1,500 de caractere cu tot cu spatii.

Participanţii vor invita prietenii să le voteze povestea creativă şi vor strânge like-uri la postările proprii. Primii 3 participanţii clasaţi cu cele mai multe like-uri la postările proprii, până la 14 octombrie 2011, ora 16:00, vor fi declaraţi câştigători.
Câştigătorii Concursului vor fi contactaţi în termen de 72 de către un reprezentant al Organizatorului MIDOCAR sau al Agenţiei Creative Ideas, către care vor specifica datele de contact: nume și prenume, telefon, adresa din buletin, data nașterii, e-mail. Câştigătorii vor intra în posesia premiilor până la data de 31 octombrie 2011.

3. Premiile prevăzute în Art. 5, punctele D şi E se acordă la sfârşitul campaniei, concursul se desfăşoară în perioada 9-31 octombrie 2011 şi are următorul mecanism:
Participanţii trebuie să se fi înscris la test-drive în una din zilele MIDOCARavanei prin intermediul asistentelor prezente la locaţiile unde Caravana s-a implementat. Acest lucru le alocă o şansă de participare la extragerea finală. Pentru dublarea şanselor de câştig, cei inscrişi în baza de date pentru test-drive trebuie ca până la data de 31 octombrie inclusiv, să se programeze şi apoi să se prezinte la una dintre cele două locaţii Midocar (Vitan sau Otopeni) şi să efectueze un test-drive cu modelul solicitat.

În urma unei trageri la sorţi filmată, va fi desemnat câştigătorul unui week-end de test-drive cu un autovehicul Volkswagen, iar cazarea şi masa pentru doua persoane vor fi asigurate de Hotel Rex 4*, Tulcea. Mecanismul extragerii implică printarea pe bileţele a numelor tuturor persoanelor participante (conform condiţiilor menţionate mai sus), din care va fi extras câştigătorul premiilor prevăzute la Art.5, punctele D şi E. Participanţilor nu li se impută prezenţa la extragere.
Suplimentar, vor fi extraşi alţi doi participanţi, în cazul în care câştigătorul iniţial nu îşi revendică premiul.
Extragerea va avea loc în data de 4 Noiembrie 2011.

Câştigătorul Concursului va fi contactat în termen de 72 de ore de către Organizatorul MIDOCAR sau de către Agenţia Creative Ideas pentru confirmarea datelor de contact: nume și prenume, telefon, adresa din buletin, data nașterii, e-mail, precum şi locaţia unde a desfăşurat test-drive în luna octombrie (Midocar Otopeni sau Midocar Vitan).

Câştigătorul va putea alege unul dintre week-endurile 11-12-13 Noiembrie 2011, 18-19-20 Noiembrie 2011, 25-26-27 Noiembrie 2011.

Art. 7 – ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Premiile sunt individuale şi nu se poate acorda contravaloarea lor în numerar. Organizatorul nu va răspunde legal pentru eventualele defecte de fabricaţie ale premiilor, pentru acestea urmând a răspunde conform legii producătorii acestor obiecte.

Art. 8 – REGULAMENTUL PROMOȚIEI
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MIDOCARpage şi pe website-ul blog.midocar.ro

Art. 9 – PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizatori în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.
Organizatorii se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Promoției și a operatorului de marketing direct ale Organizatorilor.
S.C. MIDOCAR S.R.L. prelucrează date personale în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, în calitate de operator de date personale cu caracter personal nr. 16277.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către S.C. MIDOCAR S.R.L. cu scopul de a transmite informări cu privire la noutăţile din domeniul auto, promoţiile şi campaniile iniţiate de SC MIDOCAR SRL şi/sau efectuarea de studii de piaţă.
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Clientul îşi poate exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă, în atenţia conducerii, pe adresa Şos. Odăi nr. 219-225, Cod Poştal 013604, Sector 1, Bucureşti.

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorii se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.

Art. 10 – TAXE ȘI IMPOZITE
Sponsorii/partenerii se obligă să calculeze și să vireze fiecare impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii în produse obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 11 – ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art. 12 – DIVERSE
Prin înscrierea la Concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa și imaginea câștigătorilor, Organizatorii vor solicita persoanei vizate consimțământul liber pe care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru test-drive-urile efectuate ulterior datei de 31 octombrie 2011.
Contestațiile se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la data extragerii la sediul Midocar sau al Agentiei Creative Ideas, Aleea Negru Voda, Nr. 4, Bl. C3A, Sc. 3, Et. 3, Ap. 42.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Concursului și va face public acest lucru.
Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

View Comments (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published.